Facebook
מסלול השלמת הפקה מסלולי הגשה ומידע עמוד הבית
English Site
עמותה רשומה: 58-015-103-3
Loading

מסלול השלמת הפקה

מסלול השלמת הפקה נועד לתמוך בסרטים הנמצאים בשלבי הפקה מתקדמים ומטרתו לסייע לאותם סרטים להשלים את סרטם עד להשגת עותק סופי ומוכן של הסרט.

להגשה במסלול השלמת הפקה יש לברר מהו מועד ההגשה הבא.

       

ראה גם:

             

     

 

תנאי השימוש באתר  |  מדיניות השימוש באתר  |  © כל הזכויות שמורות  |  הקרן מיסודו של משרד התרבות והספורט, המועצה הישראלית לקולנוע
סגור חלון