Facebook
מועדים וטפסי הגשה מסלולי הגשה ומידע עמוד הבית
English Site
עמותה רשומה: 58-015-103-3
Loading

מועדים וטפסי הגשה

 

מסלולי ההשקעה בהפקה- מועד ההגשה הבא יתקיים בין ה-1-15.7.2015 לכל מסלולי ההשקעה בהפקה. 

מסלול פיתוח תסריט- מועד ההגשה הבא לפיתוח תסריטים היה ב-15.4.15- טרם נקבע מועד עתידי. 

השלמת הפקה- אין מועד הגשה עתידי.

ניתן להגיש בקשות כשבועיים לפני מועד ההגשה המצוין. 

יש להגיש בקשות לקרן, בצרוף טופסי ההגשה הנדרשים החל משבועיים לפני המועד המצוין בלבד.

 

      

טפסי הגשה:

 

 

 
     

 

תנאי השימוש באתר  |  מדיניות השימוש באתר  |  © כל הזכויות שמורות  |  הקרן מיסודו של משרד התרבות והספורט, המועצה הישראלית לקולנוע
סגור חלון