Facebook
מידע כללי מסלולי הגשה ומידע עמוד הבית
English Site
עמותה רשומה: 58-015-103-3
Loading

מידע כללי

קרן הקולנוע הישראלי תומכת בקולנוע עלילתי המיועד להקרנה מסחרית בבתי הקולנוע.
מסלולי ההגשה של קרן הקולנוע הישראלי נותנים מענה לשלבים השונים של תהליך היצירה הקולנועית – פיתוח, הפקה, השלמת הפקה.
בנוסף, הקרן מסייעת בקידום סרטים ישראלים וקולנוע ישראלי בארץ ובעולם.

 ישנם שלושה מסלולי הגשה  עיקריים:

1. מסלולי השקעה בהפקה

2. מסלול פיתוח תסריט

3. מסלול השלמת הפקה

ניתן להגיש בקשות לכל אחד ממסלולי ההגשה בהתאם לכתוב בדפי המידע של הקרן.

 

       

ראה גם:

 

 

     

 

תנאי השימוש באתר  |  מדיניות השימוש באתר  |  © כל הזכויות שמורות  |  הקרן מיסודו של משרד התרבות והספורט, המועצה הישראלית לקולנוע
סגור חלון