Facebook
חברי הנהלת הקרן אודות הקרן עמוד הבית
English Site
עמותה רשומה: 58-015-103-3
Loading

חברי הנהלת הקרן

יו"ר ההנהלה הציבורית:
אורי דורי

חברי הנהלת הקרן:
גרי אגרון
דב אייכנוולד
יונה אליאן-קשת
דורלי אלמגור
אמיר חייק
דליה יאירי
נסים קלדרון
חיים רסנר
נטשה שוקין
רמי שלמור
 
תנאי השימוש באתר  |  מדיניות השימוש באתר  |  © כל הזכויות שמורות  |  הקרן מיסודו של משרד התרבות והספורט, המועצה הישראלית לקולנוע
סגור חלון