Facebook
מסלולי השקעה בהפקה מסלולי הגשה ומידע עמוד הבית
English Site
עמותה רשומה: 58-015-103-3
Loading

מסלולי השקעה בהפקה

אנחנו מבקשים להביא לידיעתכם כי עודכנו דפי המידע בכל מסלולי ההשקעה בהפקה.

פרויקטים ניתן להגיש בהתאם למועדי ההגשה במסלולים השונים. מועד ההגשה הבא בכל מסלולי ההשקעה בהפקה טרם נקבע.

מסלולי ההשקעה בהפקה מיועדים לתמוך בהפקת תסריטים המוגשים לקרן. הקרן תלווה ותתמוך בתהליך הפקת הסרט, בפרויקטים אשר הומלצו לתמיכה, החל מהיות הפרויקט תסריט כתוב ועד הפיכתו לסרט קולנוע באורך מלא.

מסלולי ההגשה להשקעה בהפקה נחלקים לשלושה תתי מסלולים:
1. מסלול מרכזי
2. מסלול סרטי ביכורים
3. מסלול עצמאי

 

 

       

    
   ראה גם:

 

 

     

 

תנאי השימוש באתר  |  מדיניות השימוש באתר  |  © כל הזכויות שמורות  |  הקרן מיסודו של משרד התרבות והספורט, המועצה הישראלית לקולנוע
סגור חלון