קרן הקולנוע הישראלי
ע. ר. 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

השקעה בהפקה מאי 17

השקעה בהפקה- מסלול מרכזי:
למועד הוגשו 84 פרוייקטים אשר עדיין מצויים בהליך קריאה ומיון.
יועצים אמנותיים: ריימונד אמסלם, אודי ליאון, ארז קו-אל, חן קלימן, יואל קמינסקי ואייל שיראי. 
 
השקעה בהפקה- מסלול ביכורים:
למועד הוגשו 62 פרוייקטים אשר עדיין מצויים בהליך קריאה ומיון.
יועצים אמנותיים: נטעלי בראון, ניצן גלעדי, מרדכי ורדי ואבי קורן.

השקעה בהפקה- מסלול עצמאי:
למועד הוגשו 52 פרוייקטים אשר עדיין מצויים בהליך קריאה ומיון.
יועצים אמנותיים: דוד בן שטרית, דליה הגר, לאון פרודובסקי ושרי תורג'מן.