קרן הקולנוע הישראלי
ע. ר. 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

מסלול השלמת הפקה אוקטובר 17

השקעה במסלול השלמת הפקה:
למועד הוגשו 20 סרטים אשר עדיין מצויים בהליך של צפייה בסרטים ומיון.
יועצים אמנותיים:
מהא חאג', ירון כפתורי, חיים שריר