קרן הקולנוע הישראלי
ע. ר. 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

מועד הגשה מיוחד מרץ 2018 - ההגשה הסתיימה

במועד ההגשה המיוחד רשאים להגיש מפיקים ויוצרים שהגישו בקשות השקעה בהפקה במועד מאי 2017 וחבילות ההפקה שלהם הגיעו לשלב המיון השני (הקריאה הצולבת) אולם לא קיבלו את אישור הקרן להשקעה בהפקה.

המגישים הרשאים להגיש במועד מיוחד זה יקבלו מייל מהקרן המאשר את ההגשה. ההגשה היא הגשה מקוונת באמצעות האתר. ההגשה היא בכל המסלולים, מגיש הבקשה יוכל לבחור בכל אחד ממסלולי ההגשה ואינו חייב להגיש במסלול שהוגש במועד מאי 2017.

נוהל ההגשה ואופן ההגשה על פי הנהלים המפורסמים באתר הקרן והמגיש/ה מתבקש/ת לקרוא את הנהלים ואת אופן ההגשה.

האתר יפתח להגשה, לזכאים שיקבלו מייל מהקרן, בתאריך 15/03/2018 וייסגר בתאריך 27/03/2018 בחצות.


התמונה מתוך "פוקסטרוט" - צילם: גיורא ביח