קרן הקולנוע הישראלי
ע. ר. 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

נהלי עבודה של הקרן

 

 

נהלי עבודתו של המוסד

נוהל לבחינת בקשות ועבודת הלקטורים (קריאה ומיון)