קרן הקולנוע הישראלי
ע. ר. 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

תודות

ראשית תודות:

לאדי ספגין בונה תוכנת הנהול ומאגר המידע של הקרן

לאייל אחיטוב, ג'ניה ותמר בוני האתר מחברת 2 לינק 

לאליה אלון הכהן שהתחילה בבניית האתר

לאיתי קפלינסקי שאיפיין את המערכת 

למאיה נועה וקרן האמונות על מודול ההגשות לקרן

ולעובדי הקרן האמונים על מאגר המידע 

ומספר עצות למגישים:

1. כל מפיק / חברת הפקה רשאים להגיש 2 הגשות בכל מסלול (המסלול המרכזי, מסלול הביכורים והמסלול העצמאי) מקסימום 6 הגשות במועד.

2. תסריטאי/ במאי יכול היות רשום בהגשה אחת בלבד בכל מועד.

3. הגשה מחייבת רישום פרטים מלאים של כל היוצרים (מפיק/במאי/תסריטאי) – שם, ת. זהות, מייל וטלפון.

4. ניתן להפסיק את מילוי ההגשה ולהמשיכה במועד מאוחר יותר, הפרטים והמסמכים שנקלטו יישמרו במערכת עד השלמת ההגשה.

5. בטופס "חבילת ההפקה" יש להקפיד על מילוי נכון של המספרים לפי ההנחיות הבאות:

    • הסכום המבוקש מהקרן במסלול המרכזי – 2 מליון ש"ח, במסלול הביכורים – מליון ש"ח, במסלול העצמאי עד 800,000 ש"ח.

    • סכום הגיוס בארץ – הכוונה לגיוס ממשקיעים פרטיים, גופי שידור ואחרים (ללא הקרן).

    • זמן המסך חייב להיות 74 דקות לפחות.

6. נתקלתם בבעיה צאו למסך הראשי בהקלקה על לוגו הקרן בחלק העליון של המסך ונסו להגיש פעם נוספת. לא הצלחתם התקשרו אלינו.