קרן הקולנוע הישראלי
ע. ר. 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

השקעה בפיתוח תסריט נובמבר 15

למועד הוגשו 212 פרוייקטים

מתוכם אושרו 16