קרן הקולנוע הישראלי
ע. ר. 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

נספח יד' לחוזה- תכנית שיווק והפצה

מסמך (על עמוד אחד) המפרט את תוכנית השיווק וההפצה של הסרט. על התוכניות לכלול בין השאר: הגדרת קהל יעד, תאור קצר (עד 5 שורות) מה יש בתסריט שפונה לקהל היעד המוגדר, אופן הפנייה לקהל היעד, ניתוח והערכת סיכויי ההצלחה המסחרית/ אמנותית של הסרט