קרן הקולנוע הישראלי
ע. ר. 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

מועדי הגשת בקשות להשקעה בהפקה (2019)

נוהלי ההגשה, הקריאה והמיון שונו והם לפי הקריטריונים החדשים שפורסמו במבחנים לחלוקת תמיכה 2019 - תחום קולנוע. התסריטים שיוגשו בחבילת ההפקה יועברו לקריאה ללא ציון שמות המגישים: תסריטאי/ת, במאי/ת ומפיק/ה

להמשך קריאה: 

מועדי הגשת בקשות להשקעה בהפקה (2019)