קרן הקולנוע הישראלי
ע. ר. 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

סרטי הקרן

מיראז' (2018)

אורך סרט:81 דק'
סטאטוס:בעריכה
מסלול:השלמת הפקה
השקעת הקרן:₪230,000מפיקדוד בן ארי
במאידוד בן ארי
תסריטאידוד בן ארי