קרן הקולנוע הישראלי
ע. ר. 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

סרטי הקרן

לחוץ חתונה (2018)

אורך סרט:102 דק'
סטאטוס:בעריכה
מסלול:השלמת הפקה
השקעת הקרן:₪120,000מפיקאסף נאוי
במאיגורי אלפי
תסריטאיעומר ברק