קרן הקולנוע הישראלי
ע. ר. 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

מסלולי השקעה בהפקה

 קרן הקולנוע הישראלי (ע"ר) תומכת בהפקתם של סרטים עלילתיים באורך מלא. המבוססים על תסריט עלילתי באורך 70 דקות לכל הפחות, (60 דקות לסרטי אנימציה) ושעמדו בקריטריונים של הגדרת סרט ישראלי בחוק הקולנוע ותקנותיו, המיועדים להקרנה בבתי הקולנוע.

 (תקנות הקולנוע (הכרה בסרט כסרט ישראלי), תשס"ה-2005)

תמיכת הקרן מבוצעת בשלושה מסלולים עיקריים: 

המסלול המרכזי -  השקעה של 2 מליון 

מסלול ביכורים -  השקעה של עד 1 מליון 

מסלול דל תקציב (עצמאי) - השקעה של עד 800,000 ₪

נוהל הגשה- מסלול מרכזי      

נוהל הגשה- מסלול ביכורים

נוהל הגשה- מסלול דל תקציב (עצמאי)

בכל אחד מהמסלולים ניתן להגיש סרטים לילדים ונוער וכן סרטים בז'אנרים השונים: דרמה, קומדיה, אנימציה סרטי אימה, מדע בדיוני וכד'.

 

 יש להירשם לאתר הקרן על מנת להגיש בקשה להשקעה בהפקה 

להסבר על אופן הגשת בקשה הקלק/י על הקישור: אופן הגשת בקשה להשקעה מקוונת באתר

 

 מועדי הגשה 


 

 ******

 

 

 

 

 

 נהלים כלליים

1. הקרן מפרסמת שלושה מועדי הגשה בשנה להגשת בקשות להשקעה בהפקה.

2. הגשת בקשה להשקעה פתוחה לכל. הבקשה להשקעה היא על בסיס "חבילת הפקה" על כל מרכיביה כמפורט באתר הקרן, בכל אחד מהמסלולים.  התסריטים מועברים ללקטורים (יועצים אמנותיים) ללא ציון שם היוצרים, כל הפרטים המזהים המוגשים בחבילת ההפקה יישמרו בקרן.

3. הגשת הבקשה היא מקוונת ותתבצע ע"י המפיק / חברת ההפקה (פרט להגשה במסלול הדל-תקציב) באמצעות אתר הקרן,  הגשת הבקשה כרוכה בהרשמה לאתר 

4. בכל מועד רשאי במאי/ת ותסריטאי/ת לכלול את שמו בשתי חבילות הפקה ומפיק/חברת הפקה בשלוש חבילות הפקה.

5. לא ניתן לקבל השקעה בתסריט או בסרט שקיבל השקעה מקרן אחרת המתוקצבת על ידי משרד התרבות והספורט, למעט הקרנות המשקיעות בתחום הייעודי.

6. תוקפה של התחייבות הקרן להשקעה בהפקה היא לשנתיים ממועד אישור ההשקעה ומותנית בקבלת התמיכה השנתית של הקרן ממשרד התרבות והספורט.

7. יוצרים/ות המעוניינים/ות להגיש בקשת השקעה מתבקשים/ות לקרוא בעיון את מסמך "נהלי הגשה" הספציפיים לכל תחום ולהגיש בקשתם/ן בהתאם למפורט בו ולדוגמאות שבאתר (לינק לדוגמא) הגשה שלא תעמוד בתנאי הסף ובנהלי ההגשה עד לסגירת המועד, תדחה.

8. הקרן תשתתף בהשקעה בסרטי עלילה המיועדים להפצה ולהקרנה ראשונה בבתי הקולנוע.

9. הליך הקריאה והמיון יסתיים בתוך 4 חודשים מהמועד האחרון להגשה.

10. בסמוך למתן תשובות המועד, יקבל כל מגיש שלוש חוות דעת מפורטות. חוות הדעת ישלחו ללא  ציון שמות הלקטורים.

11. המגיש/ה רשאי/ת להגיש את התסריט עד 3 פעמים. כל בקשה תבחן על ידי צוות לקטורים אחר.

  


 

 

 

 

תמונה: מוטלים בספק / במאי: אלירן מלכה / צילום סטילס: ורד אדיר