קרן הקולנוע הישראלי
ע. ר. 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

השקעה בהפקה מאי 18

השקעה בהפקה- מסלול מרכזי:

יועצים אמנותיים: שירי ארצי, אייל חלפון וגילי מנדל.

למועד הוגשו 36 פרוייקטים . מתוכם אושר:

1. מיומנו של מפצל דירות.            השקעת הקרן: 2,000,000 ש"ח
 
 
השקעה בהפקה- מסלול ביכורים:

יועצים אמנותיים: מיה דרייפוס, עמוס קולק ואבי שמש.

למועד הוגשו 18 פרוייקטים. מתוכם אושר:

1. ולריה מתחתנת.                         השקעת הקרן: 1,000,000 ש"ח
 

השקעה בהפקה- מסלול עצמאי:

יועצים אמנותיים: מיה דרייפוס, עמוס קולק ואבי שמש.

למועד הוגשו 13 פרוייקטים. מתוכם אושר:

1. פילגש.                                השקעת הקרן: 800,000 ש"ח.