קרן הקולנוע הישראלי
ע. ר. 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

מועדי הגשה 2019

הקרן מקיימת ארבעה מועדי הגשה בשנת 2019.

מועד מסלול מרכזי בחודש אפריל 2019

מועד מסלול ביכורים ומסלול יוצרים ותיקים בחודש יולי 2019.

מועד הגשה בכל המסלולים : מרכזי, ביכורים ודל תקציב בחודש דצמבר 2019.

מסלול השלמת הפקה בחודש דצמבר 2019.

מועד הגשת בקשות להשקעה בפיתוח תסריטים  בחודש מאי 2019. 

 

*בכל אחד ממסלולי ההגשה ניתן להגיש פרויקטים לילדים ונוער, קו-פרודוקציות, וכן בז'אנרים שונים: דרמה, קומדיה, אימה, אנימציה, מד"ב וכיו"ב.

*הגשת בקשות להשקעה באמצעות מערכת ההגשה המקוונת באתר הקרן, שמות כל היוצרים לרבות התסריטאים יירשמו במערכת ולא יועברו ללקטורים.

*תשובות יועברו למגישים בתוך 4 חודשים ממועד סגירת המועד.

*כל מגיש/ה רשאי/ת להגיש את התסריט לקריאה ומיון 3 פעמים. אין חובה להישאר באותו מסלול הגשה בהגשות השונות.

*מגישים מתבקשים לקרוא בעיון את נהלי ההגשה ולהגיש את כל המסמכים בהתאם לדרישת הקרן   ועל פי הדוגמאות שבאתר.

*השקעת הקרן מותנית בקבלת תקציב ממשרד התרבות והספורט.