קרן הקולנוע הישראלי
ע. ר. 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

מועדי הגשה מתוכננים לשנת 2023

השקעה בהפקה  השקעה בפיתוח – 11.5
   
23.1 (מסלול מרכזי +ביכורים) השקעה בהשלמת הפקה – טרם נקבע
23.7 (מסלול מרכזי)  
יש לעקוב אחר העדכונים, מועדי ההגשה מתפרסמים לפחות חודש מראש.