קרן הקולנוע הישראלי
ע. ר. 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

מסלול השלמת הפקה דצמבר 2018

השקעה במסלול השלמת הפקה דצמבר 2018:

למועד הוגשו 14 סרטים, מתוכם אושרו:

   1.      קצפת ודובדבנים.               השקעת הקרן – 200,000 ש"ח

    2.       המחשמלים.                      השקעת הקרן – 120,000 ש"ח

    3.       לחוץ חתונה.                      השקעת הקרן – 120,000 ש"ח

    4.       שתיים                             השקעת הקרן – 100,000 ש"ח  

    5.       מיראז'.                             השקעת הקרן – 105,000 ש"חיועצים אמנותיים:
דני בן מנחם, יורם כסלו, דנה שטרן