קרן הקולנוע הישראלי
ע. ר. 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

הנחיות לחתימת חוזה השקעה בהפקה

הנחיות לקראת חתימה על חוזה השקעה בהפקה.

מפיק שקיבל את אישור הקרן להשקעה בהפקה יפעל על פי השלבים הבאים לקראת חתימה על הסכם ההשקעה: מילים בצבע כחול מסמנים קישור למסמך באתר הקרן.

1.      שלושה חודשים לפני המועד שקבע המפיק לתחילת "קדם ההפקה" יעביר המפיק לקרן "תסריט" ערוך ומוכן לצילומים, "רשימת דמויות" לפי הדוגמאות באתר הקרן. "לוח זמנים" של ההפקה בטופס אקסל שהורד מאתר הקרן.

בתוך שבועיים ממועד העברת התסריט ולוח הזמנים לקרן יקבל המפיק הודעה מהקרן  אם יש אישור להמשיך לקראת החתימה על ההסכם לפי לוח הזמנים של ההפקה.

2.      קיבל המפיק הודעה להמשך ההכנות, יעביר המפיק לקרן One Liner של התסריט,"תקציב מפורט", "טופ שיט"  ו"מקורות מימון" של ההפקה בהתאם לקובץ אקסל להורדה מאתר הקרן.

3.      אישרה הקרן את התקציב ייקבע מועד לחתימת החוזה. עד למועד החתימה יעביר המפיק לקרן את הנספחים 5 עד 22 ברשימה שלהלן, הנדרשים לחתימה על הסכם ההשקעה בהפקה. (לנספחים בהם יש קישור לדוגמא באתר הקרן, יוריד המפיק את הקובץ מהאתר וימלא את הפרטים הנדרשים, בקובץ שהורד מהאתר).

דוגמא לחוזה השקעה בהפקה.

להלן רשימת הנספחים לחוזה ההשקעה בהפקה. 

הנספחים חייבים להיות בהתאם להנחיות הקרן והדוגמאות המקושרות לסעיפים במסמך זה.

1. תסריט (נספח א')

2. תקציב (נספח ב')

3. One Liner -סצינה בשורה (נספח ד')

4. לוח הזמנים של ההפקה (מתקופת ההכנות ועד עותק סופי) (נספח יא')

5. חוזים (במאי, תסריטאי, יוצר מקור) (נספח ה')

6. מסמכי תאגיד ואישור בעלי זכויות חתימה בתאגיד (נספח ח')

7. חוזים או דיל ממו עם שני אנשי צוות בכירים ושני שחקנים ראשיים (נספח ה')

8. חוזים או מכתבי כוונות עם משקיעים (נספח ו')

9. חוזה (או מכתב כוונות) להפקות בקו-פרודוקציה (נספח ו')

10. רישום משכון אצל היועץ המשפטי של הקרן (טל' 03-6910478) (נספח י')

11. פוליסת ביטוח או מכתב הצעת מחיר לביטוח (נספח ט')

12. תוכנית צילומים מרוכזת - ריבועים (נספח ג)

13. תוכנית צילומים מפורטת (נספח ג')

14. אישור פתיחת חשבון בנק להפקה ואישור בעלי זכויות חתימה בחשבון (נספח יז')

15. ניהול ספרי החשבונות של ההפקה (נספח יג')

16. גיבוי ספרי הנהח"ש של ההפקה לאחר קליטת התקציב (נספח ב')

17. מסמך במאי לאישור ימי הצילום ומשמרות העריכה (נספח יב')

18. רשימת צוות ורשימת שחקנים (נספח יז') כ"כ נדרש לקלוט את שמות אנשי הצוות והשחקנים באזור האישי באתר הקרן.

19.  הצגת הסרט כישראלי ופרסום סמלילים בכותרות הסרט, (נספח טו' חלק א')

20.  תכנית שיווק והפצה קהל היעד, המסר והדרך להעברתו (נספח יד')

21. סמלילים ולוגואים (נספח טו' חלק ב')

22. רשימת צוות ושחקנים (נספח כ').

23. תקצירים בעברית ובאנגלית עד 300 מילים לתקציר (בקובץ וורד). כ"כ נדרש לקלוט את          התקצירים באזור האישי באתר הקרן.