קרן הקולנוע הישראלי
ע. ר. 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

2018 מסלול יוצרים ותיקים

השקעה במסלול יוצרים ותיקים 2018:

למועד הוגשו 5 סרטים, מתוכם אושר:

   1.      באב אל וורד               השקעת הקרן – 400,000 ש"ח

    


יועצים אמנותיים:
מיה דרייפוס, עמוס קולק, אבי שמש