קרן הקולנוע הישראלי
ע. ר. 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

השקעה בהפקה דצמבר 18

 
השקעה בהפקה- מסלול ביכורים:

יועצים אמנותיים: ציביה ברקאי-יעקב, סלווה נקארה, ארז תדמור.

למועד הוגשו 69 פרוייקטים. מתוכם אושרו:

1. חדר משלו.                         השקעת הקרן: 1,000,000 ש"ח
2. צ'קאאוט.                           השקעת הקרן: 1,000,000 ש"ח
3. העתיד.                               השקעת הקרן: 1,000,000 ש"ח
 

השקעה בהפקה- מסלול עצמאי:

יועצים אמנותיים: בועז ארמוני, איילת בר-גור, רונה דורון, אברהם עמר.

למועד הוגשו 62 פרוייקטים. מתוכם אושרו:

1. השפעות זרות.                                       השקעת הקרן: 800,000 ש"ח.
2. מופע הלב המדמם.                                השקעת הקרן: 800,000 ש"ח.