קרן הקולנוע הישראלי
ע. ר. 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

נספחים לחוזה הקרן (סה"כ 24 נספחים)

להלן רשימת הנספחים לחוזה ההשקעה בהפקה. 

הנספחים חייבים להיות בהתאם להנחיות הקרן והדוגמאות המקושרות לסעיפים במסמך זה.

1. תסריט (נספח א')

2. תקציב (נספח ב')

3. One Liner -סצינה בשורה (נספח ד')

4. לוח הזמנים של ההפקה (מתקופת ההכנות ועד עותק סופי*) (נספח יא')

*על פי החלטת מועצת הקולנוע מתאריך  ה14.1.2020 על המפיק לגייס את המימון להפקה תוך פרק זמן של עד שנתיים ממועד קבלת אישור הקרן  על תמיכה בהפקה ולהשלים את עריכת הסרט תוך פרק זמן של עד שנה וחצי מתחילת הצילומים.

5. חוזים (במאי, תסריטאי, יוצר מקור) (נספח ה')

6. מסמכי תאגיד ואישור בעלי זכויות חתימה בתאגיד (נספח ח')

7. חוזים או דיל ממו עם שני אנשי צוות בכירים ושני שחקנים ראשיים (נספח ה')

8. חוזים או מכתבי כוונות עם משקיעים (נספח ו')

9. חוזה (או מכתב כוונות) להפקות בקו-פרודוקציה (נספח ו')

10. רישום משכון אצל היועץ המשפטי של הקרן (טל' 03-6910478) (נספח י')

11. פוליסת ביטוח או מכתב הצעת מחיר לביטוח (נספח ט')

12. תוכנית צילומים מרוכזת - ריבועים (נספח ג)

13. תוכנית צילומים מפורטת (נספח ג')

14. אישור פתיחת חשבון בנק להפקה ואישור בעלי זכויות חתימה בחשבון (נספח יז')

15. ניהול ספרי החשבונות של ההפקה (נספח יג')

16. גיבוי ספרי הנהח"ש של ההפקה לאחר קליטת התקציב (נספח ב')

17. מסמך במאי לאישור ימי הצילום ומשמרות העריכה (נספח יב')

18. רשימת צוות ורשימת שחקנים (נספח יז') כ"כ נדרש לקלוט את שמות אנשי הצוות והשחקנים באזור האישי באתר הקרן.

19.  הצגת הסרט כישראלי ופרסום סמלילים בכותרות הסרט, (נספח טו' חלק א')

20.  תכנית שיווק והפצה קהל היעד, המסר והדרך להעברתו (נספח יד')

21. סמלילים ולוגואים (נספח טו' חלק ב')

22. רשימת צוות ושחקנים (נספח כ').

23. תקצירים בעברית ובאנגלית עד 300 מילים לתקציר (בקובץ וורד). כ"כ נדרש לקלוט את          התקצירים באזור האישי באתר הקרן.

24. מסמך (על עמוד אחד) המפרט את תוכנית השיווק וההפצה של הסרט. על התוכניות לכלול בין השאר: הגדרת קהל יעד, תיאור קצר (עד 5 שורות)
מה יש בתסריט שפונה לקהל היעד המוגדר, אופן הפנייה לקהל היעד, ניתוח והערכת סיכויי ההצלחה המסחרית/ אמנותית של הסרט