קרן הקולנוע הישראלי
ע. ר. 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

תוצאות מועד מסלול יוצרים ותיקים-ספטמבר 2019

השקעה בהפקה- מסלול יוצרים ותיקים, ספטמבר 2019:


יועצים אמנותיים: טל גרניט, שמוליק דובדבני, מאיה הפנר, אפרת כורם, רות ליטן,
יהונתן סגל, מושון סלמונה, דני רייספלד, שרי שביט.
  
 
 
 
 
למועד הוגשו 10 פרוייקטים. מתוכם אושר:
 

1. בנדיט

 השקעת הקרן : 400,000 ₪