קרן הקולנוע הישראלי
ע. ר. 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

תוצאות מועד - השקעה בהפקה בכל המסלולים, דצמבר 2019

 מסלול מרכזי, דצמבר 2019:


יועצים אמנותיים: מאיה הפנר, עילית זקצר, חיים לפיד, עמיר מנור,

יעל פרלוב, אריק קפלון.

  

למועד הוגשו 58 פרויקטים. מתוכם אושרו:

 

1.HOME

 השקעת הקרן :2,000,000 ₪

2.נשמות מעבר לגבול

 השקעת הקרן :2,000,000 ₪

 

 

 

 

 

 

 

מסלול ביכורים, דצמבר 2019:

 

יועצים אמנותיים: וידי בילו, לירון בן שלוש, לייזי שפירא.

  

למועד הוגשו 34 פרויקטים. מתוכם אושרו:

 

1.הדרך לאילת

 השקעת הקרן :1,000,000 ₪

2.טרופיקנה

 השקעת הקרן :1,000,000 ₪

3.מכולת

 השקעת הקרן :1,000,000 ₪

 

 

 

 

מסלול דל תקציב (עצמאי), דצמבר 2019:


יועצים אמנותיים: סופי ארטוס, דנה גורן, אורן גרנר, אבישי כהנא, יריב מוזר,

רונה סגל.

 

 

למועד הוגשו 51 פרויקטים. מתוכם אושרו:

 

1.אמסטרדם

 השקעת הקרן :800,000 ₪

2.מתחת לצל של השמש

 השקעת הקרן :800,000 ₪