קרן הקולנוע הישראלי
ע. ר. 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

תוצאות מועד - השקעה בהפקה מסלול מרכזי, אפריל 2020

יועצים אמנותיים

תאופיק אבו ואיל, לי גילת, רונית ויס-ברקוביץ, עילית זקצר

שי כרמלי-פולק, יהונתן סגל, סוהא עראף, רותי פרי-בר, אריק קפלון. 


 

 

למועד הוגשו 61 פרויקטים. מתוכם אושרו: 

 

 

 

 

 

נימפי

תסריטאית ובמאית: הדס בן ארויה
מפיק: דוד מנדיל

השקעת הקרן: 2.000,000 ש"ח 

חליסה
תסריטאית ובמאית: סופי ארטוס
מפיק: יוחנן קרדו

השקעת הקרן: 2.000,000 ש"ח