קרן הקולנוע הישראלי
ע. ר. 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

תוצאות מועד - השקעה בהפקה מסלול דל תקציב, ספטמבר 2020

 יועצים אמנותיים:

אורן אדף, הדס איילון, אילן דה פריס, גור הלר, אפרת כורם, גיל סימה, רותה קופפר, איילת קייט

למועד הוגשו 75 פרויקטים. מתוכם אושרו:

1.      "בתים"

תסריטאית ובמאית: ורוניקה ניקול טטלבאום
מפיק: רונן בן טל

השקעת הקרן: 500,000 ₪

 

2.      "פדיון"

תסריטאית ובמאית: לי גילת

מפיק: אביב בן שלוש

השקעת הקרן: 500,000 ₪