קרן הקולנוע הישראלי
ע. ר. 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

מידע על השקעת הקרן

מידע על השקעת הקרן - סיכום 2022

מידע על השקעת הקרן - סיכום 2021

 השקעה בהפקה -  מסלול ביכורים, דצמבר 2020

 השקעה בהפקה - מסלול דל תקציב, ספטמבר 2020

השקעה בפיתוח, מאי 2020

 השקעה בהפקה - מסלול מרכזי, אפריל 2020

השלמת הפקה - מועד מאי 2020 

 השלמת הפקה - מועד דצמבר 2019

 השקעה בהפקה - מועד דצמבר 2019

 השקעה בהפקה - יוצרים וותיקים, ספטמבר 2019

השקעה בהפקה - מסלול ביכורים, ספטמבר 2019

 תוצאות מועד - מסלול פיתוח, יוני 2019

השקעה בהפקה - מסלול מרכזי, אפריל 2019

השקעה בהפקה - מועד דצמבר 18

השקעה בהפקה - מסלול יוצרים ותיקים 2018

השקעה בהשלמת הפקה מועד דצמבר 18

השקעה בהפקה - מועד מאי 18

השקעה בפיתוח - מועד מיוחד דצמבר 17

השקעה בהשלמת הפקה מועד אוקטובר 17

השקעה בהפקה- מועד מאי 17

השקעה בפיתוח- מועד מרץ 17

השקעה בהשלמת הפקה- מועד דצמבר 16

השקעה בהפקה- מועד מאי 16

השקעה בפיתוח- מועד אפריל 16

השקעה בהשלמת הפקה- מועד נובמבר 15

השקעה בפיתוח- מועד נובמבר 15

 השקעה בהפקה- מועד יולי 15

השקעה בהפקה- מסלול ילדים אפריל 15

השקעה בפיתוח- מועד מאי 15

השקעה בהפקה- מסלול קומדיות אפריל 15