קרן הקולנוע הישראלי
ע. ר. 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

השקעה בפיתוח תסריט

קרן הקולנוע משקיעה מדי שנה בפיתוחם של תסריטים משלב הסינופסיס המורחב ועד לתסריט מלא. הקרן מפרסמת מועד להגשת תקצירים ובוחרת בדרך של קריאה ומיון כ- 20 סינופסיסים. 

הקריאה היא בשני מסלולים: 

המסלול הפתוח - פתוח לכל. במסלול הפתוח סך ההשקעה הוא עד 30 אלף ש"ח.

המסלול המקצועי - מיועד ליוצרי קולנוע שכבר כתבו תסריט לסרט קולנוע עלילתי ארוך. במסלול המקצועי סך ההשקעה הוא עד 80 אלף ש"ח. 

בנוסף משקיעה הקרן בעריכה ושכתוב של תסריטים שהומלצו על ידי היועצים האומנותיים במסגרת הקריאה והמיון של תסריטים שהוגשו לקרן במועדים של בקשות להשקעה בהפקה. סכומי ההשקעה בעריכה ושכתוב נעים בין 8,000 ל- 15,000 ש"ח.

 

 

מידע והנחיות לפונים לקרן למסלול פיתוח פרויקט לסרטי קולנוע עלילתיים בכל הז'אנרים.

תנאי הסף להגשה במסלול פיתוח

1. הגשה במסלול הפתוח פתוחה לכל.
2. 
על המגישים במסלול המקצועי להוכיח ניסיון קודם בכתיבה של סרט עלילתי (דרמה) באורך של 50 דקות לפחות או 3 פרקים בסדרת דרמה שהוקרנו במסגרת מקצועית, מסחרית או פסטיבלית.

3. יוצר/ת רשאי להגיש את אותו הפרויקט, באם נדחה, פעם נוספת אחת בלבד.

התנאים להשתתפות הקרן:  הקרן תשקיע בפיתוח הפרויקט על בסיס הערכת והמלצת הלקטורים ומנהלי הקרן.

 

 
נוהל הגשת בקשות לקרן:

ההגשה תתבצע דרך אתר הקרן בלבד ותכלול את המפורט להלן - 

1. פרטים מלאים של המגיש/ה כמופיע במודול ההגשה.

2. תמצית הרעיון - 30 מילים

3. סינופסיס - 300 מילים

4. סינופסיס מורחב - 4-6 עמודים - pdf, רווח בודד, פונט 14. חובה למספר את העמודים. ניתן לחלק לסצנות אך אין חובה לעשות כן.

הסינופסיס המורחב הוא תיאור העלילה המרכזית של הסרט ועלילות המשנה המשולבות בה, פריסה של השתלשלות העלילה מתחילתה ועד סופה, העולם בתוכו מתקיים הסיפור, אפיון הדמויות המניעות אותו והמהלך שהן עוברות. 

הסינופסיס המורחב ייכתב תוך שימת לב לסוגה (ז'אנר) של הסרט.

5. תיאור דמויות במודול ההגשה- שורה לדמות.

6.  במילוי ההגשה מצהיר/ה המגיש/ה כי בידיו הזכויות להגשת הפרויקט לכתיבת תסריט מלא ולהפקת סרט עפ"י התסריט ועשיית שימוש מסחרי בו.


תשובות למגישים:

* התשובה תינתן למגיש/ה תוך ארבעה חודשים.

* הגשת הבקשות תיעשה אך ורק בהתאם למתכונת כמפורט ובסמוך למועד ההגשה, הקרן לא תדון בבקשות שהוגשו שלא בהתאם למתכונת. לא נדונה בקשה בשל ליקוי במתכונת ההגשה, ניתן יהיה להגישה שוב במחזור הקריאה והמיון הבא.

קישור להסכם סטנדרטי בדבר השקעה בפיתוח - מתעדכן. יעלה בקרוב. 

 

ההגשה במסלול השקעה בפיתוח תסריט מתבצעת דרך "האזור האישי" בדף הבית של האתר

הסבר לאופן ההגשה -מתעדכן

תמונה: פיגומים / במאי: מתן יאיר