קרן הקולנוע הישראלי
ע. ר. 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

פורמט הקרן לכתיבת תסריט

 להלן קובץ  דוגמה לפורמט הקרן לכתיבת תסריט

להורדת הקובץ