קרן הקולנוע הישראלי
ע. ר. 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

הנחיות השקעה בהפקה מסלול מרכזי

המסלול המרכזי של הקרן מיועד לסרטים באורך של למעלה מ-70 דקות. תקציב השקעת הקרן במסלול זה עומד על 2 מיליון ש"ח לפחות.

נוהל ההגשה

המסמכים הבאים יוגשו ללא ציון פרטים מזהים  (הבמאי/ת, התסריטאי/ת וחברת ההפקה),

****במידה ומסמכים אלה יוגשו באופן מזוהה (ולא אנונימי), ההגשה תיפסל על הסף.

·         תסריט – בפורמט הקרן

·          תקציר – עד 3 עמודים

·          רשימת הדמויות (שורה לדמות)

·         מאפיינים מיוחדים

המסמכים הבאים יוגשו אך לא יועברו ללקטורים:

קורות חיים  של כל היוצרים כולל ניסיון מקצועי

הסכמים כמפורט בנהלים (לקישור לדוגמא)

דבר המפיק/ה ודבר היוצרים. 

לינק לעבודות קודמות (לא חובה)


הבהרה חשובה למגישים

שימו לב לכתוב למעלה: לינק לעבודות קודמות וכן מסמך "דבר המפיק/ה ודבר היוצרים" אינם מועברים ללקטורים.

במידה וחשוב לכם להוסיף חומרים מצולמים (הרלוונטיים להגשה בלבד) ו/או הצהרת כוונות שיועברו ללקטורים - אנא צרפו לעמוד האחרון של קובץ התסריט, תוך שמירה על אנונימיות זהות היוצרים. 

 


הבהרות נוספות:

ניתן להגיש כל פרויקט עד 3 פעמים, כל פעם לצוות  לקטורים אחר.

- המגיש/ה רשאי/ת לשנות את מסלול ההגשה במועדים השונים (לא ניתן לשנות מסלול בתוך המועד), ובתנאי שהוא עומד בדרישות אותו המסלול.

- הפרויקטים יועברו לקריאת היועצים האמנותיים ללא ציון שמות המגישים, כל הפרטים המוגשים בחבילת ההפקה יישמרו  בקרן.

- שמות היועצים האמנותיים יהיו חסויים עד לסיום תהליך הקריאה והמיון.


דרישות סף

תסריטאי/ת – אין דרישת סף.

מפיק/ה - על המפיק/ה להיות מפיק/ה פעיל/ה עם ניסיון מקצועי מוכח בהפקה של סרט עלילתי באורך של 60 דקות או 150 דקות דרמה אשר הופקו והוקרנו ו/או שודרו ואשר בבעלותו/ה חברת הפקה רשומה (או אשר הינו עוסק מורשה שיקיים שותפות לצרכי הסרט במידה ויאושר).

מפיק/ה שניסיונו/ה הוא הפקת סרט/ים של בן/ת זוג ו/או קרוב משפחה צריך/ה לקבל את אישור הקרן להגשה במסלול המרכזי.

בהגשת בקשות להשקעה בסרטי אנימציה או משולבי אנימציה על המפיק/ להיות מפיק/ה פעיל/ה עם ניסיון מקצועי מוכח בהפקה של סרט עלילתי משולב אנימציה באורך של 40 דקות או 4 סרטי אנימציה קצרים באורך של 5 דקות לפחות, אשר הופקו והוקרנו ו/או שודרו ואשר בבעלותו/ה חברת הפקה רשומה עם ניסיון בהפקת סרטים ואשר מקיימת רצף פעילות.

במאי/ת - על הבמאי/ת להיות בעל/ת ניסיון בימוי של סרט עלילתי באורך של 60 דקות או לחלופין 50 דקות דרמה במצטבר, שהופקו והוקרנו עבור גוף מקצועי מוכר, כגון גורם מזמין או משדר ו/או שביים/ה סרט גמר שזכה להצלחה ולהכרה בארץ ובחו"ל.

שימו לב: במסלול זה במאי/ת הסרט אינו יכול להיות גם מפיק/ת הסרט לבדו.

 

השקעת הקרן

א. תקציב הסרט במסלול המרכזי יעמוד על לפחות 3 מיליון ₪
לגבי סרטים שיופקו במשותף עם גורמים שאינם ישראליים (קופרודוקציות קולנועיות בין לאומיות) – תקציב הפקתו של הסרט ייחשב סכום ההשקעה של הגורמים הישראליים המעורבים בהפקתו ולא תקציב הפקתו הכולל.

ב. היקף השקעת הקרן יעמוד על לא פחות מ-2 מיליון ₪ לסרט, על בסיס תקציב שנבנה עפ"י עקרונות הקרן לבניית תקציב, ולא יעלה על 80% מתקציב הסרט.

ג. על המפיק/ה להביא ממקורותיו או לגייס באופן עצמאי את יתרת הסכום. הקרן תשקיע את חלקה רק לאחר שהמפיק/ה הוכיח/ה לשביעות רצון הקרן שאכן גייס/ה את שאר התקציב הדרוש להפקת הסרט.

ד. ההחלטה של הקרן לגבי סכום ההשקעה תיקבע בלעדית עפ"י שיקול הדעת והמלצות היועצים האמנותיים ומנהלי הקרן, והיא מותנית באישור הוועד המנהל של הקרן.

להסבר לאופן ההגשה

להגשת בקשה להשקעה מקוונת באתר