קרן הקולנוע הישראלי
ע. ר. 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

הנחיות השקעה בהפקה במסלול דל תקציב

מסלול דל תקציב מיועד לסרטים שתקציב הפקתם (לרבות תשלומים בדיפר) אינו עולה על 800,000 ש"ח. תקציב ההפקה ייחשב סכום ההשקעה של הגורמים הישראליים המעורבים בהפקה.

נוהל ההגשה

המסמכים הבאים יוגשו ללא ציון פרטים מזהים (הבמאי/ת, התסריטאי/ת וחברת ההפקה),

****במידה ומסמכים אלה יוגשו באופן מזוהה (ולא אנונימי), ההגשה תיפסל על הסף.

·         תסריט – בפורמט הקרן

·          תקציר – עד 3 עמודים גודל גופן 14, רווח בודד.

·          רשימת הדמויות (שורה לדמות)

·         מאפיינים מיוחדים

המסמכים הבאים יוגשו אך לא יועברו ללקטורים:

קורות חיים של כל היוצרים כולל ניסיון מקצועי

הסכמים כמפורט (לקישור לדוגמא)

דבר המפיק/ה ודבר היוצרים.  

לינק לעבודות קודמות (לא חובה)

הבהרות נוספות:

- ניתן להגיש כל פרויקט עד 3 פעמים, כל בקשה תבחן ע"י קבוצת לקטורים אחרת.

- המגיש/ה רשאי/ת לשנות את מסלול ההגשה במועדים השונים (לא ניתן לשנות מסלול בתוך המועד) ובתנאי שהוא עומד בדרישות אותו המסלול.

- הפרויקטים יועברו לקריאת היועצים האמנותיים ללא ציון שמות המגישים, כל הפרטים המוגשים בחבילת ההפקה יישמרו  בקרן.

- שמות היועצים האמנותיים יהיו חסויים עד לסיום תהליך הקריאה והמיון.

דרישות סף

תסריטאי/ת – אין דרישת סף.

במאי/ת - אין דרישת סף.

מפיק/ה – בעל רקע קולנועי מוכח. 

במסלול זה מפיק/ת הסרט יוכלו לשמש גם כבמאי/ת.

השקעת הקרן:

א. הקרן תבחן השקעה בהפקה של סרטים עלילתיים דלי תקציב באורך של 70 דקות לפחות שתקציב הפקתם (לרבות תשלומים בדיפר) אינו עולה על 800,000 ש"ח. תקציב ההפקה ייחשב סכום ההשקעה של הגורמים הישראליים המעורבים בהפקה.

ב. הקרן תשתתף בהשקעה בהפקה בהיקף של לפחות 15% מתקציב ההפקה ועד- 800,000 ₪. על בסיס התקציב שיציגו המפיקים ושנבנה לפי עקרונות הקרן לבניית תקציב.

להסבר לאופן ההגשה

להגשת בקשה להשקעה מקוונת באתר