קרן הקולנוע הישראלי
ע. ר. 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

הנחיות השקעה בהפקה מסלול ביכורים

מסלול "סרטי ביכורים" מיועד לבמאי/ת ו/או תסריטאי/ת שזהו סרטם הראשון או השני. באם מדובר בסרט שני, הסרט יופק בתוך חמש שנים מהסרט הראשון של היוצר/ת. השקעת הקרן במסלול זה היא עד מיליון ₪.

נוהל ההגשה

המסמכים הבאים יוגשו ללא ציון פרטים מזהים  (הבמאי/ת, התסריטאי/ת וחברת ההפקה),

****במידה ומסמכים אלה יוגשו באופן מזוהה (ולא אנונימי), ההגשה תיפסל על הסף.

·         תסריט – בפורמט הקרן

·          תקציר – עד 3 עמודים

·          רשימת הדמויות (שורה לדמות)

·         מאפיינים מיוחדים

המסמכים הבאים יוגשו אך לא יועברו ללקטורים:

קורות חיים של כל היוצרים כולל ניסיון מקצועי

הסכמים כמפורט (לקישור לדוגמא)

דבר המפיק/ה ודבר היוצרים.  

לינק לעבודות קודמות (לא חובה) 


הבהרה חשובה למגישים

שימו לב לכתוב למעלה: לינק לעבודות קודמות וכן מסמך "דבר המפיק/ה ודבר היוצרים" אינם מועברים ללקטורים.

במידה וחשוב לכם להוסיף חומרים מצולמים ו/או הצהרת כוונות שיועברו ללקטורים - אנא צרפו לעמוד האחרון של קובץ התסריט.

 

בעמוד זה עליכם להקפיד מאוד על אנונימיות ההגשה.

לינק המצורף לקובץ התסריט מוכרח להיות ללא פרטים מזהים בשם המשתמש וללא קרדיטים.

בהצהרת הכוונות ניתן לתאר את החזון הקולנועי, המקור ממנו נשאב הרעיון לתסריט, העולם, הרקע או כל מידע אחר שבעיניכם יכול לסייע ללקטור/ית. 


הבהרות נוספות:

- ניתן להגיש כל פרויקט עד 3 פעמים, כל פעם לצוות  לקטורים אחר.

- המגיש/ה רשאי/ת לשנות את מסלול ההגשה במועדים השונים (לא ניתן לשנות מסלול בתוך המועד), ובתנאי שהוא עומד בדרישות אותו המסלול.

- הפרויקטים יועברו לקריאת הלקטורים ללא ציון שמות המגישים, כל הפרטים המוגשים בחבילת ההפקה יישמרו בקרן.

- שמות היועצים האמנותיים יהיו חסויים עד לסיום תהליך הקריאה והמיון.


דרישות סף

תסריטאי/ת – אין דרישת סף.

מפיק/ה - במסלול סרטי ביכורים על המפיק/ה להיות מפיק/ה פעיל/ה עם ניסיון מקצועי מוכח בתחום ההפקה (או ההפקה בפועל), של סרט עלילתי באורך של 60 דקות, או 150 דקות דרמה אשר הופקו והוקרנו ו/או שודרו ואשר בבעלותו/ה חברת הפקה רשומה (או אשר הינו עוסק מורשה שיקיים שותפות לצרכי הסרט במידה ויאושר).

מפיק/ה שניסיונו/ה הוא הפקת סרט/ים של בן/ת זוג ו/או קרוב משפחה צריך/ה לקבל את אישור הקרן להגשה במסלול ביכורים.

בהגשת בקשות להשקעה בסרטי אנימציה או משולבי אנימציה על המפיק/ה להיות מפיק/ה פעיל/ה עם ניסיון מקצועי מוכח בהפקה של סרט עלילתי משולב אנימציה באורך של 40 דקות או 4 סרטי אנימציה קצרים באורך של 5 דקות לפחות, אשר הופקו והוקרנו ו/או שודרו ואשר בבעלותו/ה חברת הפקה רשומה עם ניסיון בהפקת סרטים ואשר מקיימת רצף פעילות. 

במאי/ת - בוגרת של בי"ס למקצועות הקולנוע שביימ/ה סרט/ים במסגרת מסלול הלימודים ו/או מי שביימ/ה סרטים (גם סרטים קצרים) בשוק החופשי.

שימו לב: במסלול זה במאי/ת הסרט אינו יכול להיות גם מפיק/ת הסרט לבדו.


 השקעת הקרן:

א. במסלול ביכורים השקעת הקרן תהיה עד 1,000,000 ש"ח. (אם סכום ההשקעה נמוך מ1,000,00 ש"ח, ההשקעה תהיה בהיקף של 40% לפחות מתקציב הסרט)

ב. הקרן תעביר את חלקה בהפקה רק לאחר שהמפיק/ה הוכיח/ה לשביעות רצון הקרן, שאכן גייס/ה את שאר התקציב הדרוש להפקת הסרט.

ג. ההחלטה של הקרן לגבי סכום ההשקעה תיקבע בלעדית עפ"י שיקול הדעת והמלצות היועצים האמנותיים ומנהלי הקרן, והיא מותנית באישור הנהלת הקרן.

להסבר לאופן ההגשה

להגשת בקשה להשקעה מקוונת באתר