קרן הקולנוע הישראלי
ע. ר. 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

מסלול השקעה בהשלמת הפקה (Rough Cut)

מסלול השלמת הפקה מיועד לסרטים בשלבים האחרונים של הפקתם.

מגיש/ת הבקשה יגישו אתר הקרן את המסמכים הבאים:

1. קישור (לינק) של ה"ראף קאט" באתר VIMEO או אתר מקביל.
ההגשה אנונימית, בבקשה להגיש ראף קאט ללא קרדיטים. כמו כן, נא הקפידו ששם המשתמש באתר הצפייה יהיה אנונימי למשך זמן ההגשה.

2. תקציר הסרט בהיקף של עד שלושה עמודים

3. קורות חיים של המגיש, כולל ניסיון מקצועי.

4. הסכמים בין היוצרים והסכמים רלוונטיים נוספים המעידים על היות המגיש בעל הזכויות בסרט והמוכיחים שלמגיש הזכויות המלאות לעשות בסרט שימוש מסחרי בכל סוגי המדיה הידועים.

5. דו"ח אקסל לפי הדוגמה המצורפת, הכולל: תקציב הסרט, דו"ח עלות ההפקה עד לשלב ההגשה, תחזית עלות להשלמת ההפקה, רשימת המשקיעים בהפקה וסכום ההשקעה של כל משקיע. וכן רשימת הצוות המלאה בגיליון המתאים.


תנאי סף

    * אורך הסרט המוגש לצפייה יהיה באורך של 65 דקות לפחות.

    * הסרט נמצא בשלבי העריכה.

    * הסרט מיועד להפצה ולהקרנה מסחרית בבתי הקולנוע.

    * לא נתקבלה תמיכה או השקעה בהפקת הסרט מצד קרן ציבורית ישראלית הממומנת מתקציב משרד התרבות והספורט.

    * הפקת הסרט התבצעה בתוך שנת התקציב הקודמת או בשנת התקציב בה הוגשה הבקשה.

 

ניתן להגיש בקשה להשקעה בהשלמת הפקה בפרויקט עד 3 פעמים. כל בקשה תבחן על יד צוות לקטורים אחר. 

למען הסר ספק, סרט שהוקרן בעבר בבתי הקולנוע או בגוף משדר (למשל טלוויזיה) לא יהיה רשאי להגיש בקשה להשתתפות ולהשקעת הקרן במסגרת מסלול זה.

 

השקעת הקרן:

      *  בקשות ההשקעה יבחנו על ידי לקטורים שבתום הצפייה יעבירו את המלצותיהם על  הסרטים להשקעה. 

      * השתתפות הקרן בהשקעה במסלול זה תהיה מיועדת עבור ההוצאות בפועל הנדרשות להשלמת הסרט.


 

 


להסבר לאופן ההגשה

להגשת בקשה להשקעה מקוונת באתר