קרן הקולנוע הישראלי
ע. ר. 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

מידע על קו-פרודוקציה

נוהל אישור קו-פרודוקציה

בסרטים בהם חברו יחד  מפיק מישראל ומפיק מחו"ל להפקה משותפת של סרט והמפיק הישראלי מבקש לקבל הכרה בסרט כסרט ישראלי תבחן הקרן את נתוני ההפקה ובמידה והם עונים על דרישות ההכרה בסרט כקו-פרודוקציה תמליץ הקרן בפני הגורם המאשר לתת לסרט אישור של סרט ישראלי.

הכרה בסרט כקו-פרודוקציה פירושה שהסרט המופק יחשב כסרט מקור במדינות מהן באים מפיקי הסרט. הכרה זו תאפשר למפיק הישראלי לקבל את ההטבות להן זכאי מפיק ישראלי בסרט ישראלי, דהיינו אפשרות לפנות לקרנות בישראל המשקיעות בהפקה של סרטים ואפשרות לקבל את התמריצים הניתנים למפיק ישראלי המפיץ סרט בבתי קולנוע בארץ ע"י הקרן של התאחדות ענף הקולנוע.

סרט יוכר כקו-פרודוקציה במקרים המפיק השותף הוא אזרח אחת המדינות עימן חתמה המדינה הסכם קו-פרודוקציה.

מפיק המבקש את המלצת הקרן לאישור קו-פרודוקציה רשמי של המדינה יפנה לקרן על פי נוהל הבקשה בצירוף המסמכים הנדרשים. למסמכים יש לצרף תרגום של עקרונות הסכם הקופרודוקציה חתום על ידי המפיק/ה. לפי הדוגמא בקישור בהמשך. אישור רשמי של הסרט כהפקה בקו-פרודוקציה יוצא על ידי מנהלת המחלקה והמועצה לקולנוע.

נוהל אישור קו-פרודוקציה 

טופס פרטי הקופרודוקציה (להורדה ומילוי בקובץ וורד)

פרטים על קו-פרודוקציה  (להורדה ומילוי בגיליונות אקסל)

דוגמא לנוסח תרגום הסכם קו-פרודוקציה והצהרת המפיק/ה

הגשת סרט להפקה שהינו קו-פרודוקציה 

לקרן אין מסלול קריאה ייעודי לקו-פרודוקציה ולכן ההגשה אליו תהיה במסגרת אחד המסלולים הקיימים להשקעה בהפקה (מרכזי/ ביכורים/ עצמאי). 

הליך הקריאה והמיון יהיה על פי נהלי הקרן. אם לא ייתגבש רוב מוצק לתמיכה להשקעה בהפקת הפרוייקט, הוא יועבר למאגר הקו-פרודוקציות  (ז"א כל התסריטים מכלל המסלולים שהוגשו באותו מועד כקו-פרודוקציות). מתוך מאגר זה, ייבחר פרוייקט אחד, אם אכן יימצא פרוייקט ראוי להשקעה בהפקה, על סמך חוות הדעת של היועצים האומנותיים והיתכנות ההפקה (הוכחת גיוס מקורות נוספים בארץ ובחו"ל וכן פרטים נוספים על ההפקה שנמסרו במסגרת ההגשה). גובה ההשקעה יהיה עד מיליון ש"ח, ללא קשר למסלול המקורי אליו הוגש הפרויקט.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לישראל הסכמי קו-פרודוקציה עם המדינות הבאות

 

ארגנטינה            

Argentina

אנגליה

England

אוסטרליה              

Australia

אוסטריה

Austria

בלגיה

 

ברזיל

Brazil

בולגריה

Bulgaria

קנדה

Canada

אסטוניה

 

צרפת

 

גרמניה

 

יוון

 

הונגריה

 

איטליה

 

פולין

 

הודו

 India

פורטוגל

  Portugal

רומניה

   Romania

ספרד

 

צ'כיה

 Czech Republic

שבדיה