קרן הקולנוע הישראלי
ע. ר. 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

דוגמה למאפיינים מיוחדים

בהגשת בקשה להשקעה בהפקה אתם מתבקשים לפרט מאייינים מיוחדים של הפקת הסרט. הכוונה היא לדברים הכתובים בתסריט ומחייבים הערכות מיוחדת של ההפקה.

להן מספר דוגמאות  של מאפיינים מיוחדים:

1. אפקטים מיוחדים בסרט – אש, גשם, פיצוצים, יריות.

2. שילוב קטעי אנימציה בסרט.

3. שימוש בצילומי Blue Screen.

4. צילומים בחו"ל – לציין את מספר הימים.

5. צילומים בארץ המחייבים לינה מחוץ לאזור תל-אביב – לציין את מספר הימים.

6. שימוש בכפילים (stunts) – לציין את מספר הימים.

7. צילומים מתחת למים.

8. בניה מיוחדת של אביזרי תפאורה וסטים לצילום.

9. שימוש ביותר מצוות צילום אחד – לציין את מספר הימים.

10. לציין אם לוח הצילומים איננו ברצף.