קרן הקולנוע הישראלי
ע. ר. 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

השקעה בהפקה- מסלול קומדיות אפריל 15

למסלול הוגשו 37 פרוייקטים

מתוכם אושרו 3:  

תל אביב על האש, אוזניים לכותל, חיוך

יועצים אמנותיים: לי גילת, נדב הולנד, אדם סנדרסון