קרן הקולנוע הישראלי
ע. ר. 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

השקעה בפיתוח תסריט מאי 15

למסלול הוגשו 189 פרוייקטים

מתוכם אושרו 14