קרן הקולנוע הישראלי
ע. ר. 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

השקעה בהפקה- מסלול ילדים אפריל 15

למסלול הוגשו 15 פרוייקטים 

מתוכם אושר 1:

הרפתקאה בשחקים

יועצים אמנותיים: סופי ארטוס, אסתי זקהיים, שמואל חיימוביץ'