קרן הקולנוע הישראלי
ע. ר. 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

השקעה בהפקה- מועד יולי 15השקעה בהפקה- מסלול מרכזי:
למועד הוגשו 65 פרוייקטים.
מתוכם אושרו 2:
הנשףקולות רקע
יועצים אמנותיים: אורית אזולאי, נעמי לבארי, עמיר מאורי וריקי שלח. 
השקעה בהפקה- מסלול ביכורים:
למועד הוגשו 33 פרוייקטים. 
מתוכם אושרו 2:
מוות במיטה, מוטלים בספק
יועצים אמנותיים: עלא חליחל, טלי שלום עזר ונעם קפלן.

השקעה בהפקה- מסלול עצמאי:
למועד הוגשו 29 פרוייקטים.
מתוכם אושרו 2:
שרוכיםפיגומים
יועצים אמנותיים: סופי ארטוס, דויד בן ארי ואפרת כורם.