קרן הקולנוע הישראלי
ע. ר. 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

השקעה בהשלמת הפקה נובמבר 15

למסלול הוגשו 16 פרויקטים.

מתוכם אושרו 4:

לב שקט מאודהיער שהיה, אנתרקס, בין העולמות

יועצים אמנותיים: ענת שפרלינג, איתן אבן, אלון גרבוז