קרן הקולנוע הישראלי
ע. ר. 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

הוועד המנהל

יו"ר

בועז דוד

משנת 2019

 

 

חבר הוועד המנהל מ2016

 

 

 

ועד מנהל  

אגרון גרי 

משנת 2002

 

אלכסנדר דוד

משנת 2020 

 

אלמגור דורלי 

משנת 2012

 

בז'ה רמי

משנת 2016

 

גיא-רון יורי

משנת 2019  

 

יאירי דליה 

משנת 2002

 

עמיחי עידית

משנת 2016

 

מישור דב

משנת 2020

 

פרנקל שמואל

משנת 2019 

 

קלדרון נסים 

משנת 2007

 

רסנר חיים 

משנת 2010

 

שלמור רמי

משנת 2012

 

 

 

 יו"ר ועדת ביקורת

שוקין נטאשה

משנת 2019

 

 

חברת הוועד המנהל מ2007

 

 נחמני דורון

 משנת 2020