קרן הקולנוע הישראלי
ע. ר. 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

הוועד המנהל

יו"ר דורלי אלמגור משנת 2020
    חברת הוועד המנהל מ2012
     
ועד מנהל אגרון גרי משנת 2002 
  אלכסנדר דוד משנת 2020
  בז'ה רמי משנת 2016
  גיא-רון יורי משנת 2019  
  דירקטור רותי משנת 2021
  יאירי דליה  משנת 2002
  מישור דב משנת 2020
  עמיחי עידית משנת 2016
  פתיר זיווה משנת 2020 
  קלדרון נסים  משנת 2007
  רסנר חיים  משנת 2010
  שטאובר דלית משנת 2021
  שלמור רמי משנת 2012
     
ועדת ביקורת שוקין נטאשה - יו"ר משנת 2019
    חברת הוועד המנהל מ2007
  אדלר נחום משנת 2021