קרן הקולנוע הישראלי
ע. ר. 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

השקעה בהפקה מועד מאי 16

השקעה בהפקה- מסלול מרכזי/ קופרודוקיציה:
למועד הוגשו 69 פרוייקטים.
מתוכם אושרו:
2 במרכזי- בתולים, המעבר
בקופרודוקציה- מאמי
יועצים אמנותיים: רות לב ארי, אביגיל שפרבר, אבי שמש ועמיר מאורי. 
 
השקעה בהפקה- מסלול ביכורים:
למועד הוגשו 41 פרוייקטים.
מתוכם אושר 1אסיה
יועצות אמנותיות: אורית אזולאי, מור אלדר ורוני קידר.

השקעה בהפקה- מסלול עצמאי:
למועד הוגשו 40 פרוייקטים.
מתוכם אושר 1נולדתי בירושלים ואני עדיין חי 
יועצים אמנותיים: אילה בנגד, הדר פרידליך ואלעד קידן.

השקעה בהפקה- מסלול קומדיה/ ז'אנר:
למועד הוגשו 24 פרוייקטים.
מתוכם אושר 1המחתרות
יועצים אמנותיים: נועה מנהיים, מוטי אבירם ועלא חליחל.