קרן הקולנוע הישראלי
ע. ר. 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

השקעה בפיתוח תסריט אפריל 16

למועד הוגשו 156 פרוייקטים

מתוכם אושרו 12