קרן הקולנוע הישראלי
ע. ר. 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

אופן הגשת בקשה מקוונת באתר

 

המערכת תאפשר הגשה למסלול רק בתאריכים המיועדים לכך בהתאם לפרסומי  הקרן. 


ההגשות לקרן במסלולי ההשקעה בהפקה, פיתוח והשלמת ההפקה נעשות אך ורק בצורה מקוונת דרך אתר הקרן.

על מגישי הבקשה להיות רשומים לאתר

בלחיצה על "כניסה לאזור האישי" בדף הבית מתבצעת ההרשמה והכניסה למערכת המקווננת. 

 להגשת הבקשה יש להיכנס למודול ההגשה על פי מסלול ההגשה הרלוונטי: 

 

 

 

 

 

מסלול מרכזי


מסלול ביכורים


מסלול דל תקציב


מסלול יוצר/ת ותיק/ה


מסלול השלמת הפקה