קרן הקולנוע הישראלי
ע. ר. 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

מסלול השלמת הפקה אוקטובר 17

השקעה במסלול השלמת הפקה:

למועד הוגשו 20 סרטים, מתוכם אושרו:

1.       פרא אציל.               השקעת הקרן – 150,000 ש"ח

2.       עכו חלומות .           השקעת הקרן – 100,000 ש"ח

  3.       צמח.                      השקעת הקרן – 100,000 ש"ח

  4.       בוקר טוב ילד.          השקעת הקרן – 75,000 ש"חיועצים אמנותיים:
מהא חאג', ירון כפתורי, חיים שריר