קרן הקולנוע הישראלי
ע. ר. 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

דוגמה לתרגום עקרונות הסכם בלועזית והצהרת מפיק

הסכמים שאינם כתובים בעברית יתורגמו על ידי המפיק. אין צורך בתרגום מילולי, מספיק לתרגם   את עקרונות ההסכם.

בסוף התרגום על המפיק להצהיר כי התרגום תואם את עקרונות ההסכם ולחתום.

.דוגמה לתרגום עקונות הסכם קו-פרודוקציה