Facebook Twitter Linked-in Cafe The Marker
English Site
ע.ר: 58-015-103-3
Loading
ידיעות אפריל 2014
עודכנה שיטת הקריאה והמיון במסגרת מסלול פיתוח תסריט
» לידיעה המלאה
···········································
בקרוב על המסכים
» לידיעה המלאה
···········································
למסלול הגשת בקשות לקומדיות שיערך בתאריך 1.4.14 ניתן להגיש בצרוף חבילת הפקה או ללא חבילה
» לידיעה המלאה
···········································
מסלול הגשה חדש - קומדיות
» לידיעה המלאה
···········································
מקום בגן עדן סרטו החדש של יוסי מדמוני מיום חמישי בקולנוע
» לידיעה המלאה
···········································
עדכון נוהל ההגשה בבקשת השקעה במסלולים המרכזי והעצמאי
» לידיעה המלאה
···········································
פרופיל חדש לקרן הקולנוע הישראלי בפייסבוק
» לידיעה המלאה
···········································
תנאי השימוש באתר  |  מדיניות השימוש באתר  |  © כל הזכויות שמורות  |  הקרן מיסודו של משרד התרבות והספורט, המועצה הישראלית לקולנוע
סגור חלון